حبیب


مدیر مسئول : موسوی، سیدحبیب الله
زمینه فعالیت : مذهب، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. معلم، مجتمع ناشران، ط. اول، واحد. 132
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۹۹۶۷
تلفن : ۳۷۷۳۲۳۶۶ ، ۳۷۸۴۲۳۶۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۱/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۳۷۰۱
شماره پروانه نشر : ۱۹۰۳ موقت
پست الکترونیکی : info@habib-pub.com
وب سایت : http://www.habib-pub.com
شناسه شابك : [۷۱۱۷-۶۰۰],[۶۱۱۹-۹۶۴],[۹۰۹۶۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : حبیب

فهرست كتاب های ناشر