لک لک


مدیر مسئول : نعیمی‌ذاکر، مقصود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. وصال شیرازی، پایین تر از طالقانی، پ. 26، واحد یک
صندوق پستی : ۱۴۱۷۸۵۳۸۵۱
تلفن : ۶۶۴۷۹۱۲۱ ، ۶۶۴۷۹۱۱۲ ، ۶۶۴۷۹۱۰۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۷۹۱۰۷
شماره پروانه نشر : ۵۰۴ موقت
پست الکترونیکی : laklak.pub@gmail.com
وب سایت : http://www.laclac.ir
شناسه شابك : [۶۴۷۲-۶۰۰],[۶۶۶۸-۶۲۲],[۶۴۸۸-۹۶۴],[۸۹۸۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : لک لک

فهرست كتاب های ناشر