جنگل


مدیر مسئول : سجاد، مجتبی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، ابتدای خیابان کارگر جنوبی، خ. لبافی نژاد، بین دوازده فروردین و منیری جاوید، پ. 185
صندوق پستی : ۱۳۱۳۹۳۶۳۱۷
تلفن : ۶۶۴۹۰۳۸۲/۴ ، ۶۶۹۲۱۱۶۶ ، ۶۶۹۲۶۶۳۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۸۴۴۸
شماره پروانه نشر : ۱۹۷ موقت
پست الکترونیکی : a_bnre@yahoo.com
وب سایت : http://www.janglepub.org
شناسه شابك : [۳۱۶-۶۰۰],[۲۳۸-۶۲۲],[۶۰۸۹-۹۶۴],[۸۹۱۷-۹۶۴],[۹۸۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : جنگل

فهرست كتاب های ناشر