سبز آرنگ


مدیر مسئول : محسنی، مرجان
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شانزده آذر، ک. پارسی، پ. 6
صندوق پستی : ۱۶۵۴۷۱۴۹۱۱
تلفن : ۶۶۴۰۶۴۷۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۷/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۸۰۹۵
شماره پروانه نشر : ۲۵۰۸ موقت
پست الکترونیکی : talash3000@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۸۷۴-۶۰۰],[۵۶۸۳-۹۶۴],[۹۱۷۶۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سبز آرنگ

فهرست كتاب های ناشر