شهر آفتاب


مدیر مسئول : امامیه، سیدعباسعلی
زمینه فعالیت : كليات، فلسفه و روانشناسي، علوم طبيعي و رياضيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. اشرفی اصفهانی، باغ فیض پونک، ک. بهاران، ساختمانرضا، پ. 29
صندوق پستی :
تلفن : ۴۴۴۱۷۱۵۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۳/۰۸/۰۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۲۶۷۷ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۱۸۱۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شهر آفتاب

فهرست كتاب های ناشر