دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی


مدیر مسئول : تخشید، محمدرضا
زمینه فعالیت : علوم اجتماعي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، دانشگاه تهران
صندوق پستی : ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱
تلفن : ۶۱۱۱۲۵۲۷ ، ۶۱۱۱۲۵۳۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۷/۱۲/۱۸
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۶۶۴۰۹۵۹۵
شماره پروانه نشر : ۲۲۱۷ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۵۹۸-۹۶۴],[۹۱۸۶۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر