میراثبان


مدیر مسئول : ایرانی قمی، اکبر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب اسلامی، بین خ. ابوریحان و خ. دانشگاه، ساختمان فروردین، ط. دوم
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹
تلفن : ۶۶۴۹۰۶۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۱/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۶۲۵۸
شماره پروانه نشر : ۷۸۷۲ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت : http://www.mirasmaktoob.ir
شناسه شابك : [۵۰۱۶-۶۰۰],[۹۶۸۷۸-۹۶۴],[۹۶۹۱۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : میراثبان

فهرست كتاب های ناشر