خیام


مدیر مسئول : ترقی، شادرخ
زمینه فعالیت : فلسفه و روانشناسي، ادبيات، جغرافيا و تاريخ،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دانشگاه، ک. آشتیانی(قدیری)، پ. 23، زنگ اول، سمت راست، ط. اول
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۷۳۱۱۱
تلفن : ۶۶۹۵۷۵۴۱ ، ۰۹۱۲۱۵۰۵۷۸۲ ، ۰۹۱۹۲۲۶۲۶۰۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۴۰۸۱
شماره پروانه نشر : ۱۳۴ دائم
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۱۰۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : خیام

فهرست كتاب های ناشر