مرز و بوم وابسته به مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه


مدیر مسئول : نیازی، یحیی
زمینه فعالیت : جغرافيا و تاريخ، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شریعتی، خ. شهید دستجردی، بعد از تقاطع شهید تبریزیان، پ. 77
صندوق پستی : ۱۹۱۱۸۱۷۵۱۳
تلفن : ۶۶۴۸۱۵۳۱ ، ۲۲۹۰۹۵۲۴ ، ۲۲۹۰۹۵۲۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۵۵۷۲
شماره پروانه نشر : ۹۳۰۳ موقت
پست الکترونیکی : a_nosrati121@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۳۸۴-۶۰۰],[۹۱۷۵۷-۶۰۰],[۹۲۵۸۳-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مرز و بوم وابسته به مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه

فهرست كتاب های ناشر