دانشگاه حضرت معصومه (س)


مدیر مسئول : باقری ثالث، علیرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار الغدیر، روبروی ورزشگاه یادگار امام، دانشگاه حضرت معصومه (س)
صندوق پستی : ۳۷۳۶۱۷۵۵۱۴
تلفن : ۳۳۲۰۹۰۳۰ ، ۳۳۲۰۹۰۲۲ ، ۳۳۲۰۹۰۲۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۰/۳۰
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۳۲۰۹۰۵۰
شماره پروانه نشر : ۱۱۴۱۸ موقت
پست الکترونیکی : pajoohesh@hmu.ac.ir
وب سایت : http://www.hmu.ac.ir
شناسه شابك : [۹۴۶۲۸-۶۰۰],[۹۶۴۵۰-۶۰۰],[۹۷۸۷۵-۶۰۰],[۶۲۸۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه حضرت معصومه (س)

فهرست كتاب های ناشر