قانون یار


مدیر مسئول : اسدی، بهنام
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. منیری جاوید ، پ. 38، ط. اول، واحد 3
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۷۳۷۹۶
تلفن : ۶۶۹۷۹۸۷۳ ، ۶۶۹۷۹۵۱۹ ، ۶۶۹۷۹۵۲۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۹۴۰۹
شماره پروانه نشر : ۱۲۱۶۱ موقت
پست الکترونیکی : ghanonyar@yahoo.com
وب سایت : http://www.ghanonyarshop.com
شناسه شابك : [۸۰۷۷-۶۰۰],[۸۷۹۶-۶۰۰],[۹۵۳۷۴-۶۰۰],[۹۵۹۷۰-۶۰۰],[۹۹۹۳۳-۶۰۰],[۲۲۹-۶۲۲],[۶۰۵۵-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : قانون یار

فهرست كتاب های ناشر