انوار الهی


مدیر مسئول : رحیمیان، نظام الدین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. اشرفی اصفهانی، خ. شهید مخبری، بین م. عدل و سردار جنگل، ک. کل تپه، پ. 1، واحد 12
صندوق پستی : ۱۵۱۱۷۸۵۳۱۴
تلفن : ۴۴۶۱۲۶۴۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۰۳/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۴۴۶۱۲۶۴۰
شماره پروانه نشر : ۱۱۲۱۳ موقت
پست الکترونیکی : norahimian@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۵۵۹-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر