رنگین کتاب


مدیر مسئول : هنر موخر، وجیهه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : خ. عبادی 12، پ. 2201
صندوق پستی : ۹۱۵۷۶۶۳۴۱۱
تلفن : ۳۷۲۸۷۵۰۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۲۷۲ موقت
پست الکترونیکی : mk_dabiri@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۰۰۴-۶۰۰],[۹۶۸۷۴-۶۰۰],[۹۷۴۴۹-۶۰۰],[۶۳۴۵-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : رنگین کتاب

فهرست كتاب های ناشر