شرکت دنیای مادر


مدیر مسئول : نورمحمدی، شکوفه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : انقلاب، خ. ابوریحان، خ. نظری، پ. 41، واحد 1
صندوق پستی :
تلفن : ۶۶۴۱۷۷۸۵ ، ۶۶۴۱۰۱۴۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۷۶ موقت
پست الکترونیکی : sherekat.donya.madar@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۵۶۷-۹۶۴],[۹۰۹۵۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت دنیای مادر

فهرست كتاب های ناشر