سلسله


مدیر مسئول : برقعی، سیدعلیرضا
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. ارم، پاساژ قدس، ط. سوم (همکف)، پ. 97
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۱۳۹۹۳
تلفن : ۳۷۷۳۰۷۱۷ ، ۳۷۷۴۹۱۰۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۹/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۹۱۰۸
شماره پروانه نشر : ۳۰۸۸ موقت
پست الکترونیکی : selseleh_pub_1377@yahoo.com
وب سایت : http://www.selseleh.ketabnameh.com
شناسه شابك : [۲۴۲-۹۶۴],[۷۲۰۵-۹۶۴],[۸۷۸۸-۹۶۴],[۹۲۱۸۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سلسله

فهرست كتاب های ناشر