ساپرا


مدیر مسئول : منجزی، فرمهر
زمینه فعالیت : كليات، مذهب، علوم اجتماعي، ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. استاد نجات‌اللهی، ک. خسرو، پ. 72
صندوق پستی :
تلفن : ۸۸۹۰۶۴۵۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۴/۰۷/۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۰۶۴۵۱
شماره پروانه نشر : ۳۶۹۱ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۲۳۹۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ساپرا

فهرست كتاب های ناشر