دانشگاه یزد


مدیر مسئول : انصاری، عبدالحمید
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : یزد - یزد
نشانی پستی : صفاییه، بلوار دانشگاه، سایت اصلی مرکز انتشارات دانشگاه، ساختمان شماره 3 فنی و مهندسی
صندوق پستی : ۸۹۱۵۸۱۳۱۴۹
تلفن : ۳۸۲۱۱۶۷۰/۹ ، ۳۸۲۱۰۶۹۹ ، ۳۸۲۱۱۷۹۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۹
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۸۲۱۷۱۰۰
شماره پروانه نشر : ۴۰۲۷ موقت
پست الکترونیکی : press@offices.yazd.ac.ir
وب سایت : http://www.yazduni.ac.ir
شناسه شابك : [۶۳۰۹-۶۰۰],[۸۵۷۱-۶۰۰],[۷۳۵۳-۶۲۲],[۵۸۰۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه یزد

فهرست كتاب های ناشر