شرکت انتشارات گرایش تازه


مدیر مسئول : قاصر، امیر
زمینه فعالیت : كليات، مذهب، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : شهرک غرب، فاز 3، خ. حسن سیف، ک. 24، پ. 5
صندوق پستی : ۱۴۶۶۷۵۳۹۶۳
تلفن : ۴۲۸۲۵۰۰۰ ، ۸۸۵۰۱۰۱۵ ، ۰۹۱۹۸۶۰۴۶۶۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۱۲/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۰۸۲۰۴
شماره پروانه نشر : ۴۳۸۷ موقت
پست الکترونیکی : alireza5144@gmail.com
وب سایت : http://www.gssint.com
شناسه شابك : [۷۴۱۸-۶۰۰],[۹۲۹۸۹-۶۰۰],[۹۳۰۴۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت انتشارات گرایش تازه

فهرست كتاب های ناشر