شلاک


مدیر مسئول : حسینی، سیدمحمدرضا
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. جمالزاده جنوبی، خ. دیلمان، پ. 14، واحد 1
صندوق پستی : ۱۳۱۳۸۳۵۱۱۷
تلفن : ۶۶۵۹۲۳۵۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۲/۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۰۹۵۶۶
شماره پروانه نشر : ۴۸۷۰ موقت
پست الکترونیکی : pubshelak@yahoo.com
وب سایت : http://www.shelak.ir
شناسه شابك : [۲۵۷-۶۰۰],[۵۲۲۷-۶۰۰],[۷۹۶۲-۹۶۴],[۹۳۳۹۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شلاک

فهرست كتاب های ناشر