جام جوان


مدیر مسئول : جینور، سهراب
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. سمیه، کوی پنجم، پ. 31
صندوق پستی : ۳۷۱۵۸۳۳۳۷۴
تلفن : ۳۷۷۴۷۲۹۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۷۲۹۴
شماره پروانه نشر : ۵۲۲۲ موقت
پست الکترونیکی : marinanashr@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۹۱۲-۶۰۰],[۷۸۱۱-۹۶۴],[۹۳۷۳۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : جام جوان

فهرست كتاب های ناشر