دانشگاه ادیان و مذاهب


مدیر مسئول : روحانی رشت آبادی، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : پردیسان، مقابل مسجد امام صادق، دانشگاه ادیان و مذاهب
صندوق پستی : ۳۷۴۹۱۱۳۳۵۷
تلفن : ۳۲۸۰۲۶۱۰/۱۳ ، ۳۲۸۰۲۶۲۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۴/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۸۰۳۱۷۱
شماره پروانه نشر : ۵۶۹۲ موقت
پست الکترونیکی : adyanbook@gmail.com
وب سایت : http://www.urd.ac.ir
شناسه شابك : [۶۷۳۰-۶۰۰],[۸۰۹۰-۹۶۴],[۹۳۸۰۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه ادیان و مذاهب

فهرست كتاب های ناشر