یاران


مدیر مسئول : قلیزاده، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی : خ. امین، مقابل کفش ملی، پاساژ کریمی، پ. 3، ط. زیرین
صندوق پستی : ۵۱۸۴۹۶۴۹۶۴
تلفن : ۳۵۵۶۷۹۲۵ ، ۳۵۵۵۷۲۹۶ ، ۳۵۵۴۱۱۳۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۵۵۵۱۴۶۲
شماره پروانه نشر : ۱۵۲ دائم
پست الکترونیکی : yaranbook@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۳۴-۹۶۴],[۶۰۰۹-۹۶۴],[۸۸۶۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : یاران

فهرست كتاب های ناشر