موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام


مدیر مسئول : فاطمی نژاد، مرتضی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، بعد از م. فردوسی، نبش بهار جنوبی، ساختمان موسسه علمی رزمندگان، پ. 10
صندوق پستی : ۱۵۷۱۹۱۷۹۶۷
تلفن : ۸۸۳۰۶۶۶۱ ، ۸۸۳۰۶۶۶۰ ، ۸۸۳۰۶۶۶۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۱/۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۳۰۶۶۶۷
شماره پروانه نشر : ۱۷۷۴ دائم
پست الکترونیکی : daftar@razmandegan.ir
وب سایت : http://www.razmandegan.ir
شناسه شابك : [۳۱۲-۶۰۰],[۳۵۵-۹۶۴],[۶۲۱۴-۹۶۴],[۹۰۶۴۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام

فهرست كتاب های ناشر