سنجاقک


مدیر مسئول : نائینی‌زاده‌لباف، اصغر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : شهرک قدس، هدایت سیزده، پ. 21
صندوق پستی : ۳۷۱۶۱۳۸۵۸۷
تلفن : ۳۲۸۵۰۱۵۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۰/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۸۵۰۱۵۰
شماره پروانه نشر : ۶۸۰۸ موقت
پست الکترونیکی : nainizadeh@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۰۸۷-۶۰۰],[۹۱۴۰۴-۹۶۴],[۹۵۲۷۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سنجاقک

فهرست كتاب های ناشر