مرکز نشر هاجر(وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)


مدیر مسئول : عبداللهی، اصغر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار معلم، مجتع ناشران، واحد 114
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۹۸۸۵
تلفن : ۳۲۱۴۴۴۰۰ ، ۳۲۱۴۴۸۵۵ ، ۳۲۱۴۴۸۵۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۴۲۵۴۴
شماره پروانه نشر : ۶۸۱۴ موقت
پست الکترونیکی : hajar@whc.ir
وب سایت : http://www.hajar.whc.ir
شناسه شابك : [۳۷۸-۶۰۰],[۵۵۸۲-۶۰۰],[۶۸۱۷-۶۰۰],[۸۵۷۹-۹۶۴],[۹۵۲۸۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مرکز نشر هاجر(وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)

فهرست كتاب های ناشر