اهل قلم


مدیر مسئول : مختارپور، علیرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ.انقلاب، خ. فخر رازی، شماره 65
صندوق پستی :
تلفن : ۶۶۴۶۲۹۵۸ ، ۶۶۹۶۸۰۱۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۲/۰۴/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۲۹۵۸
شماره پروانه نشر : ۱۵۷۴ دائم
پست الکترونیکی : ahleghalam@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۵۶۸-۹۶۴],[۸۰۸۴-۹۶۴],[۹۰۲۶۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اهل قلم

فهرست كتاب های ناشر