موسسه بوستان کتاب


مدیر مسئول : انصاری، محمدباقر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : چهارراه شهدا، خ. معلم، معلم چهارده، پ. 17
صندوق پستی : ۳۵۱۵۷۹۹۷۱۷
تلفن : ۳۷۷۴۲۱۵۵/۷ ، ۳۷۸۳۱۷۲۱ ، ۰۲۱۶۶۹۶۹۸۷۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۰۱
نوع ناشر : دولتی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۲۲۲ موقت
پست الکترونیکی : info@bustaneketab.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۰۹-۹۶۴],[۳۷۱-۹۶۴],[۴۲۴-۹۶۴],[۵۴۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه بوستان کتابمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

فهرست كتاب های ناشر