جهاد دانشگاهی واحد مشهد


مدیر مسئول : نیک ذات، رضا
زمینه فعالیت : زبان، هنرها، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : م. آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی مشهد
صندوق پستی : ۹۱۷۷۹۴۹۳۶۷
تلفن : ۳۸۸۳۲۳۶۷ ، ۳۸۸۳۲۳۶۰/۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۶/۱۲
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۸۸۳۲۳۶۷
شماره پروانه نشر : ۲۳۳۹ دائم
پست الکترونیکی : info@jdmpress.com
وب سایت : http://www.jdmpress.com
شناسه شابك : [۳۲۴-۹۶۴],[۶۰۲۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر