آیدین


مدیر مسئول : عباسپور، اصغر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی : خ. شریعتی شمالی، نرسیده به سینما 29 بهمن، جنب کفش نیکو، ساختمان وجدان دوست، ط. زیرین
صندوق پستی : ۵۱۳۳۶۳۸۸۴۶
تلفن : ۳۵۵۵۳۲۵۹ ، ۳۵۵۳۰۵۲۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۵۵۳۰۵۲۳
شماره پروانه نشر : ۱۳۳۲ موقت
پست الکترونیکی : aydin.publication@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۸۷۱-۶۰۰],[۶۷۲۸-۶۲۲],[۵۵۹۲-۹۶۴],[۹۰۶۹۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آیدین

فهرست كتاب های ناشر