احسان


مدیر مسئول : یعقوبی، یوسف
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، ط. 1، واحد 406
صندوق پستی : ۱۱۴۹۶۱۵۱۶۵
تلفن : ۷۷۵۱۴۲۵۵ ، ۶۶۹۵۴۴۰۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۵۱۴۲۵۴
شماره پروانه نشر : ۷۶ دائم
پست الکترونیکی : nashr_ehsan@yahoo.com
وب سایت : http://www.nashrehsan.com
شناسه شابك : [۳۴۹-۶۰۰],[۳۵۶-۹۶۴],[۵۹۵۶-۹۶۴],[۶۸۷۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : احسان

فهرست كتاب های ناشر