دبیر


مدیر مسئول : حاجتی، فریدون
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، ک. وحید، پ. 1، ط. چهارم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۷۳۸۷۱
تلفن : ۴۴۶۴۱۱۴۳ ، ۶۶۹۶۰۶۰۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۰۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۳۷۲۶
شماره پروانه نشر : ۳۴۳ موقت
پست الکترونیکی : sepehr.hajati@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۹۵۵-۶۰۰],[۸۵۲۱-۶۰۰],[۶۴۸۶-۶۲۲],[۲۶۲۱-۹۶۴],[۵۹۶۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دبیر

فهرست كتاب های ناشر