دفتر نشر برگزیده


مدیر مسئول : استادی‌مقدم، محسن
زمینه فعالیت : كليات، مذهب،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. شهدا، ک. بیست و سوم، پ. 16/1
صندوق پستی : ۱۵۸۴۶۴۶۱۱۳
تلفن : ۳۷۷۴۴۱۲۵ ، ۸۸۴۹۰۲۸۵ ، ۸۸۴۹۰۲۸۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۹۹ دائم
پست الکترونیکی : mohsen_moghadam@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۴۵-۹۶۴],[۵۹۷۱-۹۶۴],[۷۷۳۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دفتر نشر برگزیده

فهرست كتاب های ناشر