انتشارات کرمانشاه


مدیر مسئول : بیگلری، هرمز
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف، انتشارات الكترونيك، بازي ها و سرگرمي ها،
استان - شهرستان : کرمانشاه - کرمانشاه
نشانی پستی : خ. آیت الله کاشانی (دبیر اعظم)، پاساژ مقدم، ط. 2
صندوق پستی : ۶۷۱۸۹۹۳۹۱۵
تلفن : ۷۲۲۲۹۳۲ ، ۷۲۵۵۶۴۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۲۵۵۶۴۴
شماره پروانه نشر : ۱۷۲۰ موقت
پست الکترونیکی : hormoz11bglari@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۰۸۷-۶۰۰],[۶۱۷۷-۶۲۲],[۲۶۰۷-۹۶۴],[۶۶۰۳-۹۶۴],[۹۱۴۲۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : انتشارات کرمانشاه

فهرست كتاب های ناشر