بوستان


مدیر مسئول : صدیقی‌نیا، منوچهر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ولیعصر، چهارراه معزالسلطان، کتابفروشی بوستان
صندوق پستی : ۱۱۹۴۶۱۳۱۵۳
تلفن : ۵۵۳۸۰۴۸۸ ، ۵۵۶۷۶۱۰۲ ، ۵۵۳۸۴۵۲۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۵۷۲۵۵
شماره پروانه نشر : ۵۶۶ موقت
پست الکترونیکی : boostan_publication@ymail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۱۸۹-۶۰۰],[۶۱۱۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بوستان

فهرست كتاب های ناشر