شیخ الاسلام احمد جام


مدیر مسئول : سربوزی، سرور
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - تربت جام
نشانی پستی : خ. میرقوام الدین، جنب بانک کشاورزی
صندوق پستی : ۹۵۷۱۶۳۴۷۸۹
تلفن : ۵۲۵۲۵۲۳۸ ، ۵۲۵۲۴۴۷۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۵۲۵۲۵۲۳۸
شماره پروانه نشر : ۶۸۵ دائم
پست الکترونیکی : nashere2010@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۴۷-۹۶۴],[۶۷۶۵-۹۶۴],[۷۷۰۱-۹۶۴],[۸۶۸۸-۹۶۴],[۹۱۰۷۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شیخ الاسلام احمد جام

فهرست كتاب های ناشر