بشری


مدیر مسئول : کفاشی، محسن
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، ابتدای خ. قدس، پ. 3، واحد 4
صندوق پستی : ۱۴۱۷۸۱۳۱۶۳
تلفن : ۶۶۴۱۰۲۵۶ ، ۶۶۴۰۶۴۱۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۱/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۵۵۹۱۶
شماره پروانه نشر : ۲۲۵ دائم
پست الکترونیکی : boshra_pub@yahoo.com
وب سایت : http://www.boshrapub.com
شناسه شابك : [۳۹۹-۹۶۴],[۵۹۸۲-۹۶۴],[۷۲۰۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بشری

فهرست كتاب های ناشر