نور دانش


مدیر مسئول : داودآبادی فراهانی، حسین
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. شانزده آذر، مقابل درب غربی دانشگاه تهران، پ. 24، ط. اول
صندوق پستی : ۱۴۱۷۹۴۳۸۳۳
تلفن : ۶۶۴۱۷۳۰۸ ، ۶۶۹۶۶۳۱۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۷۳۰۸
شماره پروانه نشر : ۲۲۰۰ موقت
پست الکترونیکی : info@noordanesh-pub.com
وب سایت : http://www.noordanesh-pub.com
شناسه شابك : [۴۱۳-۹۶۴],[۶۷۳۴-۹۶۴],[۷۷۵۷-۹۶۴],[۹۱۳۶۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نور دانش

فهرست كتاب های ناشر