مولی


مدیر مسئول : مفید، حسین
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، چهارراه ابوریحان، پ. 1158
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۹۴۱۳۹
تلفن : ۶۶۴۰۹۲۴۳ ، ۶۶۴۶۴۶۷۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۰۰۷۹
شماره پروانه نشر : ۵۹ دائم
پست الکترونیکی : molapub@yahoo.com
وب سایت : http://www.molapub.com
شناسه شابك : [۳۳۹-۶۰۰],[۲۶۷۱-۹۶۴],[۵۹۹۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مولی

فهرست كتاب های ناشر