دوران


مدیر مسئول : بخشی، ناصر
زمینه فعالیت : كليات، مذهب، علوم اجتماعي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. روانمهر، پ. 84، ط. اول
صندوق پستی : ۱۳۱۴۸۵۴۵۱۱
تلفن : ۶۶۹۵۴۷۴۸ ، ۶۶۹۶۱۶۴۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۶۱۶۲۲
شماره پروانه نشر : ۱۷۰۰ دائم
پست الکترونیکی : info@didavarbook.com
وب سایت : http://www.didavarbook.com
شناسه شابك : [۶۲۰۸-۶۰۰],[۶۲۲۱-۹۶۴],[۸۸۹۱-۹۶۴],[۹۰۰۱۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دوران

فهرست كتاب های ناشر