آرام


مدیر مسئول : مجتبوی، بتول
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : ابتدای جاده درکه، پایین ساعت دانشگاه، ساختمان تکی سنگی، پ. 102
صندوق پستی : ۱۹۸۳۹۷۳۸۸۴
تلفن : ۲۲۴۰۱۳۷۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۶۵۹ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۹۹۱-۹۶۴],[۹۰۴۰۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آرام

فهرست كتاب های ناشر