حمیدا


مدیر مسئول : حمیدا، نوشین
زمینه فعالیت : فلسفه و روانشناسي، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، خ. فخررازی، پ. 24، زنگ سوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۳
تلفن : ۶۶۴۰۹۶۷۳ ، ۶۶۴۰۹۶۳۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۰۴/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۲۳۵۴-۵
شماره پروانه نشر : ۱۷۸۷ موقت
پست الکترونیکی : hhamida@gmail.com
وب سایت : http://www.hamidabook.com
شناسه شابك : [۶۵۱۶-۹۶۴],[۹۱۴۴۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : حمیدا

فهرست كتاب های ناشر