برف


مدیر مسئول : قدیانی، علی‌اکبر
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، نرسیده به جمهوری، ک. مینا، پ. 24
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۵۳۵۸۳
تلفن : ۶۶۴۹۰۳۴۵ ، ۶۶۹۵۱۰۵۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۵۱۰۵۸
شماره پروانه نشر : ۱۸۵۰ دائم
پست الکترونیکی : info@barfbook.ir
وب سایت : http://www.barfbook.ir
شناسه شابك : [۳۷۵-۶۰۰],[۵۱۹۷-۶۰۰],[۶۴۱۸-۹۶۴],[۹۱۴۶۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : برف

فهرست كتاب های ناشر