سماء


مدیر مسئول : ظریف‌آبکنار، محمدعلی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. دوازده فروردین، ک. نوروز، پ. 23
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۸۵۱۳۴
تلفن : ۶۶۴۰۹۵۱۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۶۲۰۵۷
شماره پروانه نشر : ۱۶۲۱ دائم
پست الکترونیکی : arman_zarifabkenar@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۸۵۱-۹۶۴],[۹۰۴۶۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سماء

فهرست كتاب های ناشر