دانشگاه پیام نور


مدیر مسئول : علی زاده سالو محله، حسن
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بزرگراه ارتش، ابتدای خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، دفتر تدوین و تولید کتاب محتوای آموزشی
صندوق پستی : ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۷
تلفن : ۲۲۴۸۵۲۹۸ ، ۲۳۳۲۲۲۷۷ ، ۲۲۴۸۵۲۹۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۹/۲۰
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۲۲۴۴۲۰۴۹
شماره پروانه نشر : ۴۳۶۲ موقت
پست الکترونیکی : a_aali@yahoo.com
وب سایت : http://www.pnu.ac.ir
شناسه شابك : [۱۴-۹۶۴],[۳۸۷-۹۶۴],[۴۵۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه پیام نور

فهرست كتاب های ناشر