سیمای فرهنگ


مدیر مسئول : امیری، بهروز
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کارگر جنوبی، پایینتر از چهارراه لشکر، خ. آقابالازاده، پ. 32/1، واحد 1
صندوق پستی : ۱۴۱۹۸۴۶۱۷۱
تلفن : ۶۶۴۲۶۶۸۰ ، ۵۵۴۲۸۳۰۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۲۶۶۸۰
شماره پروانه نشر : ۱۹۹۸ دائم
پست الکترونیکی : simayefarhang@yahoo.com
وب سایت : http://www.simayefarhang.com
شناسه شابك : [۹۷۰۸۸-۶۲۲],[۵۶۶۱-۹۶۴],[۸۹۶۰-۹۶۴],[۹۱۴۹۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سیمای فرهنگ

فهرست كتاب های ناشر