مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس


مدیر مسئول : جباری، جواد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شریعتی، خ. ظفر، پ. 77
صندوق پستی : ۱۹۱۸۸۱۷۵۱۳
تلفن : ۲۲۹۰۹۵۳۱ ، ۰۹۱۰۲۱۱۸۹۷۷ ، ۰۹۱۲۲۴۳۵۳۰۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۰۲
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۲۲۹۰۹۵۳۷
شماره پروانه نشر : ۷۸۵۹ موقت
پست الکترونیکی : babanejad.g@gmail.com
وب سایت : http://www.hdrdc.ir
شناسه شابك : [۵۴۴۳-۶۰۰],[۶۶۸۱-۶۲۲],[۶۳۱۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

فهرست كتاب های ناشر