موسسه جغرافیایی انتشاراتی ارشاد


مدیر مسئول : طیران، طهماس
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. جمهوری، بعد از پل حافظ، روبروی پاساژ امجد، ک. کیخسرو شاهرخ، پ. 43، ط. اول
صندوق پستی : ۱۱۳۱۶۱۶۱۸۸
تلفن : ۶۶۷۰۵۵۵۳ ، ۶۶۷۰۳۳۲۹ ، ۶۶۷۵۰۳۳۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۷۰۵۵۵۳
شماره پروانه نشر : ۳۷۲ موقت
پست الکترونیکی : tayaranreza@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۰۸۵-۶۲۲],[۹۶۱۷۸-۶۲۲],[۶۰۰۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه جغرافیایی انتشاراتی ارشاد

فهرست كتاب های ناشر