موسسه جغرافیایی انتشاراتی ارشاد


مدیر مسئول : طیران، طهماس
زمینه فعالیت : جغرافيا و تاريخ، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، کارگر شمالی، بعد از خ. نصرت، ک. مهناز، پ.3، ط.همکف واحد 9
صندوق پستی : ۱۴۱۸۸۶۴۷۸۱
تلفن : ۶۶۷۰۵۵۵۳ ، ۶۶۷۰۳۳۲۹ ، ۶۶۷۵۰۳۳۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۴/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۷۰۵۵۵۳
شماره پروانه نشر : ۳۷۲ موقت
پست الکترونیکی : tayaranreza@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۰۸۵-۶۲۲],[۹۶۱۷۸-۶۲۲],[۶۰۰۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه جغرافیایی انتشاراتی ارشاد

فهرست كتاب های ناشر