سازمان مدیریت صنعتی


مدیر مسئول : محمدی، محمدعلی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خ. ایرانشناسی، خ. نهم، پ. 6
صندوق پستی : ۱۹۹۹۹۱۵۵۱۱
تلفن : ۸۸۶۰۴۲۲۲ ، ۸۸۶۰۴۳۵۰ ، ۲۲۰۴۳۰۰۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۷/۰۴
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۸۶۰۴۲۸۰
شماره پروانه نشر : ۴۵۳۴ موقت
پست الکترونیکی : nashr_2007@yahoo.com
وب سایت : http://www.imi.ir
شناسه شابك : [۲۷۵-۶۰۰],[۶۱۷۵-۹۶۴],[۸۸۹۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سازمان مدیریت صنعتی

فهرست كتاب های ناشر