شرکت کتابهای جیبی سهامی خاص


مدیر مسئول : خودسوز، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. جمهوری اسلامی، م. استقلال، پ. 2
صندوق پستی : ۱۱۴۳۸۱۷۸۱۸
تلفن : ۳۳۱۱۲۱۱۸/۹ ، ۳۳۹۰۰۷۵۱/۲ ، ۶۱۲۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۸
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۳۹۰۳۷۴۷
شماره پروانه نشر : ۸۶۵۱ موقت
پست الکترونیکی : 1388amirkabir@gmail.com
وب سایت : http://www.amir-kabir.net
شناسه شابك : [۳۰۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر