تیمورزاده


مدیر مسئول : تیمورزاده نجار، فرهاد
زمینه فعالیت : تكنولوژي (علوم كاربردي)،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کریم خان زند، نبش میرزای شیرازی، شماره 111، ط. سوم شرقی
صندوق پستی : ۱۵۹۷۹۸۵۷۳۵
تلفن : ۸۸۸۰۹۰۹۰ ، ۸۸۹۵۱۱۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۰۹۸۹۸
شماره پروانه نشر : ۱۶۷۴ دائم
پست الکترونیکی : teimourzadehpub@gmail.com
وب سایت : http://www.teimourzadeh.com
شناسه شابك : [۲۳۸-۶۰۰],[۴۲۰-۹۶۴],[۴۵۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : تیمورزاده

فهرست كتاب های ناشر